anim.gif, 15kB
uk.gif, 19kB
Loading

Táto webová stránka je od 1.1.2017 neaktuálna, život našej školy môžete sledovat na novej stránke www.gymkromp.edupage.org

Dnes je
Dôležité odkazy

Vitajte

Kontakty:

Adresa:
   Gymnázium
   Lorencova 46
   053 42 Krompachy
E-mail:
   gymkromp@gmail.com
Sekretariát:
   053/447 23 15
Riaditel:
   053/447 21 02
Školská jedálen:
   053/447 03 61
Fax:
   053/447 23 15,
   053/447 03 61

Neprehliadnite

 

Sponzori školy      Školský vzdelávací program      Školský poriadok      Úradná tabula      Žiacka školská rada

SJL      ANJ      NEJ      RUJ      MAT      INF      FYZ      CHE      BIO      DEJ      GEO      OBN      ETV      NBV      UMK      TŠV

AMAVET      KomPrax      I.A      I.B      II.A      II.B      III.A      III.B      IV.A      IV.B      Oktáva

Design webu vytvorila Ing. Mária Hedvigová, 2014.

Správca webu: Adam Parimucha