anim.gif, 15kB
uk.gif, 19kB
Loading
nslsp.jpg, 8,0kB

Poďakovanie Nadácii Slovenskej sporiteľne
Gymnázium v Krompachoch získalo v mesiaci november 2016 od Nadácie Slovenskej sporitelne peňažný dar v celkovej hodnote 4 900.- EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup didaktického zariadenia, ktoré umožní rozvíjať informačno-komunikačné zručnosti žiakov a prispeje k skvalitneniu výučby našich žiakov. Vedenie školy, pedagogickí zamestnanci a žiaci ďakujú grantovému programu Nadácie Slovenskej sporiteľne za podporu.

Udalosti školy

Americký lektor na gymnáziu

zach.jpg, 36kB

      V školskom roku 2016/2017 budú Krompachy domovom pre zahraničného lektora Zacha Wroblewskeho. Pochádza z Alabamy zo Spojených štátov amerických. Má 22 rokov a nedávno úspešne dokončil bakalárske štúdium ekonómie a histórie na BerryCollege. Po mesiaci strávenom na našej škole sme sa zaujímali o jeho dojmy a pocity. Urobili sme s ním rozhovor, o ktorý sa s vami chceme podeliť.


Dnes je
Dôležité odkazy

Vitajte

Kontakty:

Adresa:
   Gymnázium
   Lorencova 46
   053 42 Krompachy
E-mail:
   gymkromp@gmail.com
Sekretariát:
   053/447 23 15
Riaditel:
   053/447 21 02
Školská jedálen:
   053/447 03 61
Fax:
   053/447 23 15,
   053/447 03 61

Neprehliadnite

 

Sponzori školy      Školský vzdelávací program      Školský poriadok      Úradná tabula      Žiacka školská rada

SJL      ANJ      NEJ      RUJ      MAT      INF      FYZ      CHE      BIO      DEJ      GEO      OBN      ETV      NBV      UMK      TŠV

AMAVET      KomPrax      I.A      I.B      II.A      II.B      III.A      III.B      IV.A      IV.B      Oktáva

Design webu vytvorila Ing. Mária Hedvigová, 2014.

Správca webu: Adam Parimucha